Vrácení zboží do 30 dnů

Podmínky pro využití služby "VRÁCENÍ DO 30 DNŮ"  (15-30 den)

ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ REKLAMACÍ/VRATEK
EmaHome.CZ
Rybníky IV 326, 76001 Zlín

EmaHome.cz nabízí možnost vrátit zboží i nad rámec 14 denní zákonné lhůty a to do 30 dnů od převzetí zboží. Tato služba je dostupná pouze u objednávek vytvořených prostřednictvím internetového obchodu.

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.


5.2. Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy v případech, kdy jedná při uzavření kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti. To je v případech, kdy kupující vyplní při uzavírání kupní smlouvy identifikační číslo (IČ).

5.3. Prodejce nabízí nadstandartní možnost a to vrácení zboží do 30 dnů. Přičemž zboží vrácené od 15 do 30 dne nesmí být použito, ani vyzkoušeno - k tomuto účelu je třeba využít 14ti denní lhůtu pro vrácení zboží.


5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy, dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno nejpozději 30 den od převzetí zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě, že prodávající nebude moc vrácené zboží přijmout (např. z důvodu použití), nese náklady na vrácení zboží zpět kupující.


5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Pro snadné a rychlé vyřízení odstoupení od smlouvy doporučujeme následující postup


Zaslat Prodávajícímu písemné sdělení o odstoupení od smlouvy, v němž bude pro snadnou identifikaci uvedeno číslo objednávky, číslo bankovního účtu a datum nákupu. Sdělení o odstoupení může být posláno elektronickou poštou na adresu ema@emahome.cz a kopii tohoto sdělení prosíme přiložit k vrácenému zboží.


Doručit Prodávajícímu zboží zpět na adresu EmaHome, Rybníky IV/ 326, 76001 Zlín, osobně nebo poštou.

Obecné informace k převzetí zboží od dopravce

Při převzetí zásilky od dopravce si důkladně zkontrolujte nepoškozenost obalu zásilky. V případě, že je obal zásilky někde potrhaný, promáčklý, či protržený, proveďte prosím ihned zápis o poškození zásilky do doručovacího listu dopravce, který vám zásilku doručil. Po provedení zápisu „výhrady“ si prosím tento doručovací list okopírujte či ofoťte pro pozdější reklamaci. Tato skutečnost je nutná pro bezproblémové řešení případné reklamace poškozené zásilky.

Pro účely možného vrácení vámi zakoupeného výrobku v zákonem dané lhůtě pro možnost odstoupení od kupní smlouvy je nutné zachovat zcela kompletní obal výrobku a všechny další části balení (tedy i polystyrenové výplně, či igelitové folie), či příslušenství výrobku!!! Obal výrobku a další součásti balení jsou bezvýhradnou součástí výrobku a obal je tedy možné zlikvidovat až po uplynutí této zákonem dané lhůty.